Den mänskliga sexualiteten är oerhört komplex. Dels påverkas den av våra kroppsliga förutsättningar, men det finns också en stark koppling till våra känslor och tidigare erfarenheter. Dessutom påverkas vi av normer som vi fått med oss från ursprungsfamilj, kultur och samhället vi lever i.

När sex blir svårt eller jobbigt så vet vi inte alltid vart vi ska vända oss, dels för att den sexologiska vården inte är särskilt utbredd men också för att sexualitet är knepigt att prata om för många.

Välkommen till min online-baserade mottagning!

Patienter som jag tidigare träffat har exempelvis haft problem med lust, genital smärta eller svårt att prata om sex i sin relation. Många har samtidigt haft förlossningsrelaterade besvär, endometrios eller andra gynekologiska tillstånd som cellförändringar eller myom. Att dessutom vara i en fas i livet som utmanar sexualiteten lite extra, som att ha blivit förälder (eller försöka bli) eller kring klimakteriet kan också kräva uppmärksamhet. Ibland finns tidigare svåra erfarenheter som dessutom kan ställa till det ytterligare.

Vi börjar med att göra en kartläggning över din/er situation, hur livet ser ut just nu och vad du/ni önskar hjälp med. Sedan görs en plan för hur vi ska arbeta framåt. Min terapeutiska hållning drar mot KBT/ACT men ibland kan det också vara viktigt att reflektera kring och bearbeta sådant som varit tidigare.