Tjänster

Individuellt samtal 45 minuter 950 kr
Parsamtal (eller flersamtal) 75 minuter 1200 kr

I dagsläget sker alla möten via videosamtal eller telefon, ingen fysisk mottagning finns för tillfället. Hur är det att mötas on-line eller i telefon? Mina erfarenheter av detta har som för många andra spirat under pandemin. För många känns det numera helt naturligt att träffas på detta sätt och mer tidsbesparande.

Betalning sker via faktura månadsvis.
Videosamtalen sker över en av Socialstyrelsen godkänd anslutning för videomöten inom hälso-och sjukvården.

Erbjuder även föreläsningar samt stöd i sexualundervisning till skolor inom Jämtlands län, hör av er för offert!